ציפויי מגן-הגנה מפריצה ובטיחות בפני הדף ורסיסים

ציפוי מגן לחלונות:


פרויקט מיגון בתי חולים :

ניסיון פריצה 1 :

ניסיון פריצה 2 :