ציפויים למשרדים

Property ערך
Heat rejection
Light transmittance
UV protection
Glare reduction
Comparison:

ללא & כולל

Base image
אפשרויות הדמיה
Point of viewפנימי
Point of viewללא ציפוי
חזור

Comparison:

ללא & כולל

Base image
אפשרויות הדמיה
Point of viewפנימי
Point of viewתקריב
Point of viewללא ציפוי
חזור