ציפויים להגנה משמש-חסימת חום,סנוור וקרינה

ציפוי חלונות לבתים ודירות :

הדגמת יעילות ציפוי Llumar חיצוני מדגם Helios THE 80 :

דוגמה לפרויקט ציפוי חלונות במבנה משרדים :

הדגמת יעילות ציפוי Enerlogic Low-e :