ציפוי מגן חלונות

חשוב היום על האיום של מחר ומגן את חלונות המבנה שלך

כמנהל מבנה מסחרי או ציבורי, יש לך הרבה מאד אחריות. החשובה מכולן היא שמירת שלום הציבור, נכסיו ונכסי המבנה שלך.

אירועי בטחון ובטיחות שונים עלולים להתרחש במבנה שלך וביניהם:
– פריצה
– תאונות בטיחות
– פיגועי טרור
– פגעי מזג אויר
– הדף מנפילת רקטות/טילים
– ונדליזם

כאשר זכוכית לא מוגנת מתנפצת, למשל עקב הדף, ונדליזם או תאונות בטיחות, היא מפזרת סביבה רסיסים מסוכנים היכולים לגרום לפציעות חמורות.
זכוכית לא מוגנת מתנפצת במהירות ומאפשרת לפורצים לחדור למבנה בקלות. חלונות שהתנפצו משאירים את הפתחים חשופים לכל.

תרחישים אלו עלולים לסכן את יושבי המבנה ועל כן נקיטת פעולות מנע המספקות מענה והגנה, חשובות כדי להבטיח תוצאות הולמות בעת מבחן.

לציפוי המגן של LLumar תפקיד חשוב בקו ההגנה הראשון כנגד האיומים שמנינו. ציפויי המגן יוצרים שכבת הגנה המחזיקה את הזכוכית במקומה גם כשלחץ רב מופעל עליה, מונעים פיזור רסיסים או חדירה קלה למבנה ועשויים להפחית הוצאות ניכרות הקשורות בנזקי זכוכיות.