התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית וחסכון כספי מתחילים בציפוי החלונות שלכם עם Llumar

ציפוי החלונות נגד שמש של LLUMAR מאפשר גם חיסכון משמעותי בהוצאות החשמל!

  • כשליש מהוצאות צריכת האנרגיה במבנה מושקע במיזוג והפגת החום החודר דרך שמשות רגילות.
  • כ-75% מהחלונות הקיימים אינם יעילים אנרגטית.
  • על ידי סינון החום החודר דרך החלונות למבנה ניתן להפחית משמעותית את הוצאות החשמל בשעות הביקוש וכן להפחית את פליטת גז הפחמן דו חמצני המזיקה לסביבה.
סקרי אנרגיה קובעים בצורה חד משמעית שמבנים בהם הותקנו על החלונות ציפויים של LLumar מאפשרים לחסוך למעלה מ-20% מהוצאות החשמל עם החזר השקעה קצר במיוחד.
האם המבנה שלך יעיל אנרגטית ?

  •